LoppemarkedetKontaktinformasjon Loppemarkedet:

 

Hvis du har lopper til loppemarkedet eller har andre spørsmål ta kontakt med:


Rolv Olsen tlf 915 65 706For henvendelser på mail kan du også benytte skjemaet nedenfor:

Navn:


Telefon:


Mail:


Kontakt meg på mail
Kontakt meg på telefon

Emne:


Beskjed: